پینگ پنگ

صعود جانفشان به نیمه نهایی، بختیاری و رضازاده از یک چهارم نهایی نرسیدند

رقابت های تنیس روی میز قهرمانی معلولان آسیا با صعود یکی از نمایندگان کشورمان به نیمه نهایی پیگیری شد.

14 فروردین 1399