کشتی فرنگی

کشتی فرنگی جام تختی، دولتخواه: کشتی گیر المپیکی مان برای رقابت با نجاتی آمده بود

سرپرست تیم کشتی فرنگی ارمنستان تاکید نمود که تیم اعزامی این کشور در قهرمانی اروپا در جام بین المللی تختی محک خواهد خورد.

1 اردیبهشت 1401

آقانیا: کشتی های سخت زیادی داشتم، امروز هم باید برای بهبودی کوشش کنم، جامعه کشتی همواره کنار هم هستند

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی المپیک نوجوانان گفت: کشتی های سخت زیادی داشتم و حالا هم باید برای بهبودی ام کوشش کنم.

23 اردیبهشت 1399